Make your own free website on Tripod.com

Kajsas hemsida

Curriculum Vitae

Hem
Forskning
Spindlar
Orkestrarna
Krypen
Fååglarna
Pyssel
CV
Gästbok

Här finns information om vad jag jobbar och jobbat med, utbildning, med mera.

karrspindel.jpg
Kärrspindel, Dolomedes fimbriatus.

Det här är inte ett helt fullständigt CV, men här finns en del information i alla fall. Är någon mer intresserad av exakt vad jag gjort och gör, kontakta mig gärna!
 
Se även min mer professionella hemsida:

Kajsas hemsida

2011-  
Postdoktorsforskare inom projektet Green Islands på Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia, yrkeshögskolan Novia, Finland där jag jobbar med kartering av ekosystemtjänster. För mer information, se forskningssidan eller min mer professionella hemsida.
 
2005-2009  
Doktorand på växtekologiska avdelningen, Botaniska institutionen, Stockholms Universitet. För lite närmare information om vad jag sysslade med, se forskningssidan här på hemsidan. Jag försvarade min avhandling 5 juni 2009 med David Wise som opponent.
 
Förutom mitt eget doktorandprojekt undervisade jag under doktorandperioden även en del vid Stockholms universitet (och lite vid Lunds universitet, se nedan), främst på grundkurser i ekologi men även på en masterkurs i bevarandebiologi.
 
2001-
Undervisningsassistent vid främst grundkurser i ekologi vid Lunds Universitet. Sedan jag började min doktorandtjänst i Stockholm gästundervisar jag i araknologi på fördjupningskursen i faunistik i Lund varje sommar.
 
2002-2005
Fält och labassistent inom en rad projekt vid Lunds Universitet. Mest har jag arbetat inom ekologiska institutionen, främst inom ett projekt om evolutionsbiologi hos fiskar i rinnande vatten(vildguppy och elritsa). Jag har även jobbat med dagfjärilsinventering och dammkvalster (det senare på Lunds tekniska högskola). 
 
1997-2001
Utbildning i biologi, Lunds Universitet. Examen i bevarandebiologi 2001. Mitt examensarbete handlade om hur populationsstorlek av läderbagge (Osmoderma eremita) påverkas av olika egenskaper hos de ihåliga gammelekar läderbaggarna lever i.
 
 
 

Green Islands

Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia

 
 
 
Publikationer
 

Vetenskapliga publikationer

Mellbrand, K., Lavery, P., Hyndes, G. & Hambäck, P. 2011. Linking land and sea - different pathways for marine subsidies. Ecosystems 14(5): 732-744

Mellbrand, K & Hambäck, P. A. 2010. Coastal niches for

terrestrial predators - a stable isotope study. 

– Canadian Journal of Zoology 88: 1077-1085

 

Mellbrand, K., Östman, Ö. & Hambäck, P. A. 2010.

Effects of subsidized predators on coastal food webs in the

Baltic Sea area. –Basic and Applied Ecology 11(5): 450-458

 

Östman, Ö, Mellbrand, K & Hambäck, P. 2009. Edge or

dispersal effects – Their relative importance on arthropod

densities on small islands. – Basic and Applied Ecology 10: 475-484

 

Mellbrand, K. 2009. The Spider and the Sea - Effects of marine subsidies on the role of spiders in terrestrial food webs. Doktorsavhandling, Stockholms universitet.

 

Mellbrand, K. 2007. Beachcombers, landlubbers and able seemen - Effects of marine subsidies on roles of arthropod predators in coastal food webs. Licentiatavhandling. – Plants & Ecology 2007:7. 

 

 

Populärvetenskapliga publikationer

Kronestedt, T. & Mellbrand, K. 2006. Hoppspindeln Pseudicius encarpatus återfunnen i Sverige. –– Fauna & Flora 101:3

 

Radio

Den 29 december 2010 pratade jag småkryp i P4 Radio Malmöhus tillsammans med Linda Strand.

avhandlling.jpg

Kajsas hemsida